Организационна структура на клуба


Управителен съвет на БГРК:


Йорданка Павлова

Председател на УС на БГРКДесислава Радева

Заместник-председател на УС на БГРК с ресор Развъдна дейност


 Веселина Каракехайова

 Заместник-председател на УС на БГРК с ресор Връзки с обществеността

 


Стефка Швунк

Секретар на БГРКЕлена Дончева 

Отговорник по развъдната дейност на БГРК


Валентина Ташкова

Отговорник по Връзки с общественосттаСветлин Боранов

Отговорник по спортната дейност на БГРК
 


Учредители:

Владимир Танев
Ивелина Недева
Незабравка Коевска
Стефан Кънчовски
Таня Ефтенова
Красен Хаджиев
Златомира Денева
Мариела Танева
Петя Николова
Татяна Лозович
Маруся Ковачева
Петър Захариев
Елена Милкова
Красимир Тодоров
Георги Ефтимов


Членове на клуба към 19.06.2011:

Aдриан Спасов

Александра Лечева

Александър Михнев

Ана Борисова

Анатоли Христов

Асен Асенов

Биляна Гаджева

Валентин Стъпченков

Валентина Ташкова

Валери Дайков

Васил Камбуров

Весела Йолова

Веселина  Каракехайова

Георги  Златев

Георги Николов

Гергана Атанасова

Даниела Пекова

Десислава Радева

Десислава Томова 

Десислава Шаламанова

Диляна Димова

Димитър Донков

Евелина  Манева

Елена Илиева

Елена Карасева

Елена Милкова

Елисавета Данаилова Петрова

Елица Йовкова

Емил Камарашки

Желю Желев

Живка Чолакова

Запрян Иванов

Здравка Демерджиева

Златомира Денева

Ива Малджиева

Ивелина Недева

Ивета Тодорова

Илияна Дръндарова  

Ина Илиева

Йорданка Павлова

Красен Хаджиев

Красимир Тодоров

Красимира Щерева

Лила Гутуранова

Лъчезар Войнов

Лъчезар Райков

Любомир Брънчев

Мариела Стайкова

Мариела Танева

Марина Ановска

Марина Захариева

Мария Георгиева

Мария   Григорова

Маруся Ковачева

Мелина Михайлова

Мила Кисьова

Миланка Теодосиева

Милен Велков

Милена Кекеманова

Моника Янева

Невена Драганова

Незабравка Коевска

Никола Чорчопов

Николай Тодоров

Огнян Иванов

Олеся Узунова

Петър Караиванов

Перла Каменова

Петър Павлов

Петър Тренчев

Пламен Станчев

Румен Кузманов

Светла Георгиева

Силвия Иванова

Софоклис Михайлидис

Станислав Георгиев

Стефан Кънчовски

Стефка Стефанова

Стaнислава Станчева

Стоян Гешев 

Таня Лозович

Теодора Стоянова

Тодор Дончев

Тоня Калоянова

Христина Маринова

Християна Ноева

Христо Христозов

Христофор Минев

Цвета Тодорова

Цветелина Гаркова

Цветелина Салтирова

Цветомир Христов 

Юлий  Личев

Български Голдeн Ретривър Клуб