Отчетно събрание на БГРК

Важни теми и въпроси свързани с клуба
4u64ica
Потребител
Мнения: 370
Регистриран: ср ное 09, 2005 11:47 am

Отчетно събрание на БГРК

Мнение от 4u64ica » пон фев 01, 2010 3:36 pm

На 20 февруари 2010г от 17:00 часа в Пицарията на ул Бузлуджа 61 - точно срещу НДК ще се проведе отчетно събрание за 2009 г. на БГРК. Присъствието на учредителите на БГРК както и на всички членове на клуба е желателно.

Дневният ред на събранието е:
1. Отчет за дейността на клуба през 2009г.
2. Отчет на Контролната комисия на БГРК.
3. Прием на нови членове.
4. Обсъждане организацията на Специализираната изложба на БГРК през 2010г.
5.Разни

Датата на събранието е съчетана с провеждащата се изложба на БРФК, с цел участниците от страната да могат да присъстват също на събранието.
УС на БГРК

Потребителски аватар
Красен
Председател на БГРК
Мнения: 3198
Регистриран: ср ное 09, 2005 4:38 am
Местоположение: Бургас/София

Мнение от Красен » ср мар 31, 2010 6:12 pm

ПРОТОКОЛ

От отчетно събрание за дейността на БГРК за 2009 година

Дата на провеждане: 20 февруари 2010г.
Място на провеждане: гр. София

Днес 20 февруари 2010, съгласно Устава на БГРК се проведе отчетно събрание за дейността през 2009г. на Български голдън ретривър клуб.

Присъствуваха следните членове на клуба:
1. Красен Хаджиев
2. Стефан Кънчовски
3. Ивелина Недева
4. Елена Милкова
5. Златомира Денева
6. Валентина Кънева
7. Маруся Ковачева
8. Веселина Каракехайова
9. Красимир Тодоров
10.Мелина Михайлова
11.Десислава Радева
12. Теодора Стоянова
13. Димитър Донков
14. Мариела Танева
15. Васил Камбуров
16. Пламен Станчев
17. Незабравка Коевска – чрез упълномощено лице

За водещ на събранието беше избран Кр. Хаджиев, а за протоколчик – М. Михайлова. Предложен и единодушно гласуван беше следният дневен ред за провеждане на събранието:
1. Отчет за дейността на УС на БГРК
2. Отчет за проверка на Контролната комисия на БГРК
3. Приемане на нови членове на клуба
4. Организация на Специализираната изложба на БГРК през 2009г.
5. Разни

По Първа точка от дневния ред докладва Кр. Хаджиев. В неговото експозе беше направена положителна оценка на дейността на клуба и на членовете на УС. Отчет за дейността си направиха всички членове на УС.
Беше прокоментирано установеното намаляване на членската маса на клуба, като бяха изложени аргументите за по-малкото приходи на клуба от членски внос.

Обсъдена беше организацията и резултатите от проведената през 2009 г. Специализирана изложба в Асеновград, като събитието се отчита с положителна оценка. Поканен бе и участва един от най-титулуваните съдии в Европа. Към събитието бе проявен сравнително голям интерес, но поради метереологичните условия не всички от записалите се за изложбата се явиха. Проведеният след това семинар обогати с нови познания участниците и по преценка на ръководството на клуба се счита за успешен и полезен.
Личната оценка на председателя е положителна. Партньорството с Hill’s също бе оценено като успешно и се планира продължаването му.
Обсъден беше казуса за участие в класирането на специалките, както и неявяването на записали се за участие кучета. След обсъждането бяха взети следните решения:
1. Кучета, записали се за участие в изложбата в деня на нейното провеждане могат да участват в класирането.
2. За записано за участие куче, в случай на неявяване на изложбата да бъде платена такса за участие. Изключение правят случаите на уважителни причини за отсъствие.

Гласували 17 члена, от които „за” – 10 члена, против 7 члена. Решенията се приемат.


Обсъден бе разработваният нов сайт на клуба. Изказана беше благодарност на спонсора за изграждането му - Пламен Станчев. Страницата ще бъде пусната в действие след края на март 2010.

Съобщено бе, че разходите по изпращането на календарите на членове на клуба, които не са в София са направени за 2010 са за сметка на клуба.

Отчетено беше, че през 2009 клубът е произвел 4 кучила с общо 29 родени кучета. Регистриран в FCI е един нов развъдник. Обсъдена беше таксата за издаване на родословие, като сумата беше подложена на гласуване, както следва:
1. 15 лева – 8 гласа „за”, 8 гласа „против”,
2. 20 лева – всички против,
3. 11 лева – 1„за”, 15 гласа „против”,
4. Запазване на 10 лева -8 гласа „за”, 8 гласа „против

След проведено повторно гласуване:
6 гласували за увеличаване на 15лв.
11 гласували за запазване на таксата от 10лв.
Таксата за издаване на родословие се запазва – 10 лева за куче.

Обсъдени бяха и таксите за участие в изложби на клуба Взето бе решение за следните такси при участие на Специализирана Изложба, с гласове „За” – 15 „Против” – 1
„Въздържал се” – 1:

1. Първо куче – редовна такса
2. От Второ- до четвърто куче на един и същи собственик – намалена такса
3. Пето куче на един и същи собственик – безплатно.


Спортната дейност на клуба е оценена като положителна и успешна. Обсъдено е провеждането на работни изпитания тип „вродени качества” през 2010 година и организирането на работен изпит през 2011.
Решено бе на тези мероприятия да могат да се явяват само клубни кучета (родословни или неродословни). Гласували 17 члена „За” – 15 „Против” – 2.


По Втора точка от дневния ред докладва Стефан Кънчовски. След докладване на проверката за финансовото състояние на клуба, бяха прочетени следните изводи на Контролния съвет на БГРК:
1. Одобрява дейността на ръководството на БГРК през 2009 г.;
2. В края на 2009 г. наличността в касата е 5003.89 лв и 200 евро;
3. Книгата на приходите и разходи е водена правилно и коректно


По Трета точка от дневния ред бяха прочетени имената на подалите молби и за членство в БГРК. След обсъждане на кандидатурите и плащанията на членския внос бяха приети всички кандидат членове за редовни членове на клуба. Списъкът на членовете на клуба към датата на събранието е следният:
1. Александра Минчева Лечева
2. Александър Михнев
3. Ана Борисова
4. Анатоли Христов
5. Андрей Трифонов
6. Бисерка Костова
7. Валентина Кънева
8. Васил Камбуров
9. Василена Чонова Тасева
10. Веселина Петрова Каракехайова
11. Владислав Стефанов
12. Георги Богоевски
13. Георги Любомиров Златев
14. Гергана Атанасова
15. Димитър Донков
16. Десислава Радева
17. Евелина Иванова Куртева
18. Евелина Куртева
19. Елена Карасева
20. Елена Милкова
21. Елисавета Данаилова Петрова
22. Живка Чолакова
23. Запрян Иванов
24. Здравка Демерджиева
25. Златомира Денева
26. Ивелина Недева
27. Илко Костов Кръстев
28. Ина Дамянова
29. Йордан Далуков
30. Калина Божкова Иванова
31. Красен Хаджиев
32. Красимир Тодоров
33. Лула Гутуранова
34. Людмила Слокоска
35. Мариела Танева
36. Марина Ник. Стойчева
37. Марина Нинова
38. Мария Георгиева
39. Маруся Ковачева
40. Мелина Михайлова
41. Миглена Колева Тодорова
42. Мила Кисьова
43. Миланка Теодосиева
44. Милен Велков
45. Милена Кекеманова
46. Михаил Харизанов
47. Незабравка Коевска
48. Николай Борисов Николов
49. Нина Димова
50. Нина Класанова
51. Пламен Станчев
52. Пламена Христова
53. Румен Борисл. Димитров
54. Румен Кузманов
55. Румяна Соколова
56. Силвия Папанчева
57. Стефан Кънчовски
58. Стефка Стефанова
59. Стнислава Станчева
60. Таня Ефтенова
61. Таня Лозович
62. Теодора Ангелова Стоянова
63. Тодор Дончев
64. Тодор Св. Папазов
65. Филиана Микова
66. Христина Кръстева
67. Християна Ноева
68. Цветомир Дочев
69. Явор Петров Петров
70. Йорданка Павлова


По Четвърта точка от дневния ред беше обсъдена и приета организацията на Специализирана изложба за голдън ретривъри през 2010г:

Поради организационни причини, независещи от клуба, датата на изложбата все още не е официално регламентирана, като се визира 16 май 2010г. Поканени са двма съдии Клас А1 от Великобритания – за отсъждане на екстериорни качества на кучета от породата Голдън ретривър и провеждане на демонстрация по работни качества на кучетата.
След дискутиране на избора на място за провеждане на изложбата бяха разгледани два варианта на градове - гр. София и гр. Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Предложените варианти бяха подложени на гласуване, като резултатите са следните:
За София – гласували 4 члена „за”, без въздържали се
За Старозагорски минерални бани – гласували 13 члена „за”, без въздържали се.
За окончателен резултат се приема Специализираната изложба на БГРК за 2010 г. да се проведе в Старозагорски минерални бани.


По точка „Разни”:
Обсъдена беше дейността на Контролната комисия, както и на нейните членове. Поради изтичане на двугодишния срок на мандата на комисията, беше предложена нова Комисия в състав както следва:
1. Стефан Кънчовски – Председател
2. Мариела Танева – член
3. Пламен Станчев– член
Съставът на комисията беше гласуван с пълно мнозинство.

Разискано беше и аргументираното становище на членове на клуба за създаване на секции на клуба в определени градове на страната. Изказалите се подкрепиха това становище, като изказаха мнение, че такава точка не е обявена в дневния ред на събранието, както и едно такова решение ще доведе до промяна на член от Устава на клуба. Поради тези обективни причини събранието взе следното решение:
1. Да се свика общо събрание на клуба с точка в дневния ред за обсъждане създаването на секции на БГРК.
Поради изчерпване на дневния ред на събранието, същото беше закрито.

Отговори