Протокол от ОС на БГРК - 16.12.2007

Важни теми и въпроси свързани с клуба
Потребителски аватар
Красен
Председател на БГРК
Мнения: 3198
Регистриран: ср ное 09, 2005 4:38 am
Местоположение: Бургас/София

Протокол от ОС на БГРК - 16.12.2007

Мнение от Красен » вт мар 20, 2007 2:42 pm

Моля, администратор или модератор да преместят протокола в темата за ОС, като тя остане заключена. Благодаря!

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ - 16-ти Декември 2006г.


Присъствали на събранието:

1.Красен Хаджиев

2.Ивелина Недева

3.Стефан Кънчовски

4.Мариела Танева

5.Владимир Танев

6.Петър Захариев

7.Елена Милкова

8.Незабравка Коевска

9.Маруся Ковачева

10.Таня Ефтенова

11.Георги Ефтимов


Събранието беше открито от Председателя на БГРК – Красен Хаджиев, който бе избран за водещ, в 11:00 часа и протече при следния дневен ред:


1. Прием на нови членове
2. Отчет за работата на УС за периода 01.05.2005 – 16.12.2006
2.1. Отчет на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на БГРК
2.2. Финансов отчет
2.3 Развъдна дейност
2.4. Спортна дейност
3. Изказвания по отчета и приемане на предложения за подобряване работата на БГРК.
4. Разни


По т.1 единодушно бяха приети следните членове:

1.Петко Иванов Георгиев
2.Цветелина Салтирова
3.Весела Йолова
4.Албена Ефтенова
5.Бойко Стоянов
6.Евелина Кирилова
8.Йордан Далуков
9.Андрей Трифонов
10.Емилия Мечкарова
11.Диана Цветкова
12.Валентина Кънева
13. Божидар Комбаков
14.Ваяна Митева
15.Галина Велидолска
16.Диана Иванова
17.Ирена Писарева
18.Лилия Аладжем
19.Юлиана Йорданова
20.Росен Митков
21.Емануил Зъбов
22.Людмил Панев
23.Айкут Гюлкокар
24.Янита Петрова
25.Цветомира Атанасова
26.Деян Дянков
27.Елица Йовкова
28.Петя Минкова
29.Даниел Георгиев
30.Людмила Димитрова
31.Христо Георгиев
32.Гергана Атанасова
33.Филиана Микова
34.Кирил Желязков
35. Лъчезар Борисов
36.Миланка Теодосиева
37. Мария Попова
38.Радка Личева
39.Румен Кузманов
40.Ирина Тагаринска
41.Жанет Добрева
42.Мариана Нинова
43.Албена Николова
44.Лилия Даскалова
45.Здравка Демерджиева
46.Силвана Сурчева
47.Веселина Тулешкова
48.Михаела Попова

По т. 2.1
За периода УС отчете следните резултати:

- регистрация на клуба като юридическо лице според законите на РБ;
- БГРК е избран за пълноправен член на БРФК на ОС от 27.03.2006г.;
- членската маса се е увеличила с нови 48 члена, с което общият брой членове на БГРК е 62;
- регистрирани или в процес на регистрация са 7 развъдника за голдън ретривър
- БГРК е организирал 2 специализирани изложби

По т. 2.2
ОС прие по принцип отчета и избра конролна комисия в състав:

1.Мариела Танева
2.Стефан Кънчовски
3.Пламена Христова

ОС гласува КК да се запознае подробно с финансовите документи на клуба и да даде писмено становище, дали има забележки по отчета. Срок 30.01.2007г.

По т. 2.3.
През изминалата година в клуба има 2 кучила с издадени родословия на малките. За 2007г. са планирани повече връзки.

ОС взе следните решения във връзка с развъдната дейност на БГРК:

1. Да се създаде база данни за клубните кучета;
2. За всички кучета, които ще участват в развъдна дейност, задължително се въвеждат или допълват следните изследвания:

а) Снимки за дисплазия (препоръчитело е и лакътна), като снимките се правят в някоя от следните клиники:
д-р Аминков
Вет.к-ка „Син кръст” - д-р Георгиев
Университетска Вет.к-ка в гр. Стара Загора
(За установяване степен на дисплазия са се използва FCI стандарт.)

б) Изследване за генетично предавани очни заболявания - вродена катаракта и прогресивна атрофия на ретината. Определя като валидни сертификати, издавани от д-р Борисов (офталмолог). Това изследване става задължително след 01.01.2007г.

ОС реши, да се изготви бланка на БГРК, която да се попълва от лекаря, изследвал кучето за заболяванията описани по-горе. Бланката да се изготви от УС.

3. ОС реши да се изготви допълнителен регистър за кучетата без родословие. За да се издаде СПРАВКА ЗА ПРОИЗХОД на кучета без родословие, се изисква връзките да са регламентирани, т.е. да са спазени всички изисквания за развъдна дейност, описани в Правилника за развъдна дейност на БГРК.
4. Прието бе предложение за промяна в првилника, в частта си за експертна оценка на кучета, а именно – експертната оценка да се прави само на изложба ( най–малко с ранг САС).

По т. 2.4
По отношение на спортната дейност се взеха следните решения:

Да се проучи възможността за закупуване на уреди за спортна дресура, като средствата за закупуването им да се даряват доброволно от членовете на клуба и др. дарители.

По т. 3
Споделени бяха мнения, но до гласуване на решения не се стигна.

По т. 4 РАЗНИ

1.УС да се ангажира с цялостно обновление и поддръжка на сайта на БГРК.
2.Срок за плащане на членски внос за 2007г. до 31.03.2007г., като новите членове плащат встъпителна вноска в размера на годишния членски внос и тази вноска е за цялата календарна година.
3. ОС единодушно прие предложението г-н Хенрик Фрикстранд да бъде избран за почетен член на БГРК.

С това ОС приключи, поради изчерпване на дневния ред.

Потребителски аватар
ДЕНЕВ
Потребител
Мнения: 122
Регистриран: вт мар 28, 2006 3:33 pm
Местоположение: Бургас

Мнение от ДЕНЕВ » вт мар 20, 2007 8:36 pm

Благодарим на КРАСЕН :D :) :D

Заключена