П Р О Т О К О Л – 25.11.2018

Днес 25.11.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) свикано по предложение на УС при спазване на условията за свикване ОС залегнали в ЗЮЛНЦ и Устава на БГРК.
Заседанието беше открито в 11,30 ч.
На заседанието присъстват: 11 члена на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), от които 9 лично и 2-ма с пълномощни. Изготви се присъствен списък, с приложени към него пълномощни, който е неразделна част от настоящият протокол за проведено ОС.
На основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ свиканото Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) е редовно и може да взема решения.
Беше предложено да бъде приет обявеният в поканата за свикване на ОС дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), а именно:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.

2. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г.

3.Други.

След станали разисквания и дадени разяснения от Председателя на ОС с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ:
ОС приема следният Дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК):
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
2. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
3.Други.

По т.1 от утвърдения дневен ред: г-жа Йорданка Павлова прочете изготвеният Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
– Резултатите на сдружение БГРК от изпълнение на дейностите и реализиране на поставените цели за 2018 г. включват следните проведени мероприятия:
o XIV Специализирана изложба на Български голдън ретривър клуб на 09.06.2018 в комплекс Бяло Камъне, с. Старосел, със спонсорството на Роял Канин. Съдия на изложбата беше г-н Сантяго Гадеа Кастро от Испания;
o XV Специализирана изложба на Български голдън ретривър клуб на 22.09.2018 г в София Ринг Мол, със съдия Бруно Фак от Франция. Мероприятието бе спонсорирано от Роял Канин.
o Здравен семинар на 24.11.2018г. в гр. Долна Баня. Мероприятието бе спонсорирано от Блу Стар Комерс. Теми на семинара:
– Типове храна. Какво означава балансирана храна. Правилният избор на храна. – лектор Д-р Шанков
– Козметична дерматология. Породни особености. – Лектор д-р Моника Стефанова
– Ползи в храната за опорно двигателната система на кучето. Продуктов анализ на Еukanuba – лектор Владимир Миленков
– Лакътна и тазобедрена дисплазия при голдън ретривър – митове и легенди – лектор доц. Цветан Чапръзов
o Груминг семинар на 09.12.2018г. за породата Голден Ретривър с водещ Светла Величкова.
o Резултатите на сдружение БГРК от изпълнение на дейностите и реализиране на поставените цели за 2018г. включват следната развъдна дейност:


1 Goldmell 31.01.2018 Феймъс Дарън бай Голдмел
2 31.01.2018 Феймъс Максимус бай голдмел
3 31.01.2018 Феймъс Самсон бай Голдмел
4 31.01.2018 Феймъс Оливиа бай Голдмел
5 31.01.2018 Феймъс Елизабет бай Голдмел
6 Goldengraf 23.02.2018 Галахад фром Голденграф
7 23.02.2018 Гамбит фром Голденграф
8 23.02.2018 Геймър фром Голденграф
9 23.02.2018 Ганг Лидер фром Голденграф
10 23.02.2018 Гарфилд фром Голденграф
11 23.02.2018 Гифтед фром Голденграф
12 23.02.2018 Глори фром Голденграф
13 23.02.2018 Годес фром Голденграф
14 24.04.2018 Хендсъм Хари фром Голдънграф
15 24.04.2018 Хари Потър фром Голдънграф
16 24.04.2018 Херкулес фром Голдънграф
17 24.04.2018 Хармони фром Голдънграф
18 24.04.2018 Хани фром Голдънграф
19 24.04.2018 Хана Монтана фром Голдънграф
20 24.04.2018 Хокус Покус фром Голдънграф
21 24.04.2018 Хепинес фром Голдънграф
22 Piece of Gold 06.06.2018 Пийс Ъф Голд Ийгълс Десперадо
23 06.06.2018 Пийс Ъф Голд Ийгълс Ню Кид Ин Таун
24 06.06.2018 Пийс Ъф Голд Ийгълс Дъ Бест Оф Май Лав
25 06.06.2018 Пийс Ъф Голд Ийгълс Текила Сънрайз
26 Blacksea gold 26.06.2018 Грийн Форест Блексийголд
27 26.06.2018 Граннус Блексийголд
28 26.06.2018 Гленморанджи Блексийголд
29 26.06.2018 Гленгилд Блексийголд
30 26.06.2018 Гленливет Блексийголд
31 26.06.2018 Гламър Фючър Блексийголд
32 Charm Step 06.08.2018 Чарм Степ Майти Юпитер
33 06.08.2018 Чарм Степ Маршън Дъст Девил
34 06.08.2018 Чарм Степ Мелтинг Сан
35 06.08.2018 Чарм Степ Милки Уей
36 06.08.2018 Чарм Степ Морнингстар Винъс
37 06.08.2018 Чарм Степ Май Шуутинг Стар
38 06.08.2018 Чарм Степ Муунлайт
39 06.08.2018 Чарм Степ Миднайт Аурора
40 06.08.2018 Чарм Степ Мистик Нова
41 Shine’s Blue Dream 27.09.2018 Дисни Робин Худ оф Шайн’с Блу Дрийм
42 27.09.2018 Дисни Шрек оф Шайн’с Блу Дрийм
43 27.09.2018 Дисни Принц Чарминг оф Шайн’с Блу Дрийм
44 27.09.2018 Дисни Фиона оф Шайн’с Блу Дрийм
45 27.09.2018 Дисни Ариел оф Шайн’с Блу Дрийм
46 27.09.2018 Дисни Бел оф Шайн’с Блу Дрийм
47 27.09.2018 Дисни Синдерела оф Шайн’с Блу Дрийм
След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г. и да бъдат освободени от отговорност членовете на УС.
С 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г. и освобождава от отговорност членовете на УС.

По т.2 от утвърдения дневен ред: г-жа Йорданка Павлова предложи проекто-бюджет за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019г. През новата година са предвидени две специализирани изложби, хендлинг семинар с водещ Анелия Шанкова, здравен семинар и Коледен банкет. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Проект-бюджет на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г.
С 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ:
По т. 2 от двенвния ред ОС Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г.

По т.3 от утвърдения дневен ред: Станаха разисквания по текущата дейност на сдружението. Разискваха се предстоящи дати за специализираните изложби през 2019 г. като се откроиха 25-05-2019 г., 01-06-2019 г., а за втората края на септември или началото на октомври месец 2019 г. Решения не бяха приети, тъй като датите зависят от свободните дати на поканените чуждестранни съдии. Обсъждаха се работни изпитания за породата и покана на съдии в България за присъждане на сертификати, стана ясно, че подготовката на кучетата отнема време и ще се опитаме да положим началото през 2019, а през 2020 ще се предвиди бюджет и съдии. Разисквания имаше по повод остарялата форма на сайта на сдружението и скъпо струващото изработване на нов. Обсъдихме, че може да се търси най-добра оферта за изработване на нов сайт като старият ще остане като линк за архив. Сайта ще има информативен характер с най-важната информация за дейността на клуба, действащите развъдници, предстоящи събития, нови кучила, членство. Форум няма да има тъй като е изместен от социалните мрежи. Обсъди се и това, че сайта може да има възможност за поставяне на рекламни карета и линкове, които могат да допринесът положително към бюджета на сдружението.

Поради изчерпване на Дневният ред ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) беше закрито в 13,30 ч.
Към настоящият протокол се приложи и изготвеният присъствен Списък на членовете присъствали и взели участие в ОС.

Председател на ОС:

Протоколчик:


П Р О Т О К О Л – 21.01.2018

Днес 21.01.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) свикано по предложение на УС при спазване на условията за свикване ОС залегнали в ЗЮЛНЦ и Устава на БГРК.
Заседанието беше открито в 11,30 ч.
На заседанието присъстват: 11 члена на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), от които 9 лично и 2-ма с пълномощни. Изготви се присъствен списък, който е неразделна част от настоящият протокол за проведено ОС.
На основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ свиканото Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) е редовно и може да взема решения.
Г-жа Йорданка Павлова предложи за председател на ОС да бъде избран адв.Янко Радунчев. При направеното гласуване това предложение беше прието с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“. По предложение на Председателстващият ОС за протоколчик беше предложена г-жа Йорданка Павлова. За протоколчик с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ от присъстващите членове беше избрана г-жа Йорданка Павлова.
От председателя на ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) беше предложено да бъде приет следният дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), а именно:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението.
2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2017 г. Освобождава от отговорност членовете на КС на сдружението.
3. Промени в устава на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Приема предложените промени в Устава на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
4. Смяна на седалището и адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Приема решение за смяна на седалището на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) от град София в град Пловдив. Приема решение за промяна на адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ № 43.
5. Избор на Управителен съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), Председател и Зам.председател на УС.
Проект за решение: Избира 5 /пет/ члена на УС, Председател и Зам.председател на УС.
6. Избор на Контролен съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Избира 2 /два/ члена на КС и Председател на КС.
7. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
8.Други.
След станали разисквания и дадени разяснения от Председателя на ОС с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС приема следният Дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК):
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението.
2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2017 г. Освобождава от отговорност членовете на КС на сдружението.
3. Промени в устава на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Приема предложените промени в Устава на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
4. Смяна на седалището и адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Приема решение за смяна на седалището на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) от град София в град Пловдив. Приема решение за промяна на адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ № 43.
5. Избор на Управителен съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), Председател и Зам.председател на УС.
Проект за решение: Избира 5 /пет/ члена на УС, Председател и Зам.председател на УС.
6. Избор на Контролен съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Избира 2 /два/ члена на КС и Председател на КС.
7. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
8.Други.

По т.1 от утвърдения дневен ред: г-жа Стефка Швунк прочете изготвеният Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. и да бъдат освободени от отговорност членовете на УС на сдужението.
С 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
По т.2 от утвърдения дневен ред: г-жа Йорданка Павлова прочете изготвеният Отчетен доклад на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. и да бъдат освободени от отговорност членовете на КС на сдужението.
С 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) приема Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Контролния съвет.
По т.3 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС бяха представени предложенията за Промени в устава на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК). По направените предложения станаха разисквания. След задълбочен дебат, присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема следната редакция на Устава на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
След изготвяне на протокола от настоящето ОС утвърдената редакция на Устава да бъде внесена във Фирмено отделение на съответния съд по седалище на сдружението за вписване.
По т.4 от утвърдения дневен ред: По предложение на УС и с оглед на подобряване на оперативното управление на сдружението бе предложено да се направи промяна на седалището и адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) като същото бъде променено от от град София в град Пловдив и съответно адреса на управление от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, ул-“Христо Г.Данов“ № 43. След станали разисквания и задълбочен дебат присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема решение за смяна на седалището на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) от град София в град Пловдив. Приема решение за промяна на адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ № 43.
По т.5 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС беше предложено, както е по изпратената Покана за свикване на ОС членовете на УС да бъдат 5 члена. Постъпи предложение от г-жа Йорданка Павлова състава на УС да бъде увеличен на 7 члена и 2-ма Зам.председатели вместо един. Не постъпиха други предложения. От председателстващият ОС постъпилите предложения бяха подложени на гласуване по реда, по който бяха направени. По първото предложение за 5 члена на УС присъстващите на ОС членове с 0 гласа „За“, 11 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ отхвърлиха предложението. По второто предложение за 7 члена на УС присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема УС на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) да се състои от 7 члена.
От Председателя на ОС се предложи, съгласно решението по предходната точка УС на сдружението да има Председател на УС, двама Зам.председател на УС и 4 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
УС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) да се състои от Председател на УС, двама Зам.председател на УС и 4 члена.
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове да направят предложния за избор на Председател на УС на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК). Постъпи само едно предложение за председател на УС за г-жа Йорданка Павлова. Постъпилото предложение беше подложено на гласуване от присъстващите на ОС членове с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира г-жа Йорданка Николова Павлова за Председател на УС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Като следва новоизбраният председател на УС да подготви за вписване и впише във Фирмено отделение на компетентния по седалището на сдружението Окръжен съд всички решения на ОС и утвърдените Устав на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), нов УС и нов КС. Всички разноски по упълномощаване на адвокат за изготвяне и внасяне на документацията и държавни такси да са за сметка на сдружението.
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове да направят предложния за избор на Зам.председатели на УС на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Десислава Огнянова Радева и Веселина Петрова Каракехайова. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Десислава Огнянова Радева бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Веселина Петрова Каракехайова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че Десислава Огнянова Радева и Веселина Петрова Каракехайова са получили най-много гласове за Зам.председатели на УС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира Десислава Огнянова Радева с ЕГН …. и Веселина Петрова Каракехайова с ЕГН ….. за Зам.председатели на УС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК),
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове на сдружението да направят предложния за избор на членове на УС на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Стефка Александрова Швуик, Елена Илиева, Светлин Боранов и Валентина Иванова Тошкова. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Стефка Александрова Швунк бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Елена Илиева бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Светлин Боранов бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Валентина Иванова Тошкова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че предложените 4 кандидатури са получили най-много гласове за членове на УС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира за членове на УС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК),: Стефка Александрова Швуик с ЕГН ….., Елена Илиева с ЕГН….., Светлин Боранов с ЕГН ….., Валентина Иванова Тошкова с ЕГН ……
По т.6 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС беше предложено членовете на КС да бъдат 3 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема КС на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) да се състои от 3 члена.
Председателя на ОС предложи КС на сдружението да има Председател на КС и 3 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с … гласа „За“, … гласа „Против“ и …. гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) да се състои от Председател на УС и 2 члена.
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС да направят предложния за избор на Председател на КС на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Елеонора Йорданова Тодорова. По предложение на Председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Елеонора Йорданова Тодорова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че Елеонора Йорданова Тодорова е получила най-много гласове за Председател на КС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира Елеонора Йорданова Тодорова с ЕГН…. на Председател на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС да направят предложния за избор на членове на КС на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Деница Георгиева Крумова и Мелина Любомирова Михайлова. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Деница Георгиева Крумова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Мелина Любомирова Михайлова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че двете предложения са получили най-много гласове за членове на КС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира за членове на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК),: Деница Георгиева Крумова с ЕГН ….. и Мелина Любомирова Михайлова с ЕГН ……
По т.7 от утвърдения дневен ред: От г-жа Стефка Швунк представи проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г. Станаха разисквания по предложението. След дискусия по проекта присъстващите на ОС членове с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 1 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
По т.8 от утвърдения дневен ред: Станаха разисквания по текущата дейност на сдружението. Решения не бяха приети.

Поради изчерпване на Дневният ред ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) беше закрито в 13,30 ч.
Към настоящият протокол се приложи и изготвеният присъствен Списък на членовете присъствали и взели участие в ОС.

Председател на ОС: Янко Радунчев

Протоколчик: Йорданка Павлова