Молба за членство

Преглед на молбата


Сметка на БГРК

Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG49FINV91501215882701
BIC:FINVBGSF
Като основание за плащане: Членски внос за (съответната година) и вашето име


Организационна структура на клуба

Управителен съвет на БГРК:

Йорданка Павлова
Председател на УС на БГРК

Десислава Радева
Заместник-председател на УС на БГРК с ресор Развъдна дейност

 Веселина Каракехайова
Заместник-председател на УС на БГРК с ресор Връзки с обществеността

Стефка Швунк
Секретар на БГРК

Валентина Ташкова
Отговорник по Връзки с обществеността

Светлин Боранов
Отговорник по спортната дейност на БГРК

Красимир Гюров
Координатор


Учредители:

Владимир Танев
Ивелина Недева
Незабравка Коевска
Стефан Кънчовски
Таня Ефтенова
Красен Хаджиев
Златомира Денева
Мариела Танева
Петя Николова
Татяна Лозович
Маруся Ковачева
Петър Захариев
Елена Милкова
Красимир Тодоров
Георги Ефтимов


Членове на клуба към 2019г.

Адела Валери Качаунова
Албена Атанасова Стоянова-Николова
Анета Константинова Сланчева
Антония Пенева Господинова
Асен Георгиев Филев
Ася Антонова Михайлова
Борис Борисов
Валентина Кънева Кънева
Валентина Иванова Ташкова
Велимира Тодорова Петрова
Веселина Петрова Божикова
Виолета Василева
Габриела Пламенова Стефанова
Галя Цветанова Крумова
Георги Василев Чудомиров
Гергана Георгиева Къдринова
Даниела Василева Пекова
Денислава Любомирова Дамянова
Деница Георгиева Крумова
Деница Каменова Калчева
Деси Георгиева Шишманова
Десислава Огнянова Радева
Евелин Руменова Щерева
Елена Чавдарова Дончева
Елеонора Йорданова Тодорова
Елиза Георгиева Желева
Емилия Едуардова Орлинова
Златка Благоева Янева
Златомира Костадинова Мандаджиева – Денева
Иван Митов Митов
Иво Ивайлов Кирчев
Ирена Христова Вакрилова
Йорданка Николова Павлова
Красимир Васков Гюров
Красимира Кръстева
Людмила Димитрова Стоева
Мариана Стефанова Стаматова
Мария Максимова Доганова
Мария Иванова Петрова
Мелина Любомирова Михайлова – Раднева
Миглена Петкова Иванова
Милена Кирилова Младенова
Надежда Йорданова Минева
Николай Тодоров Николаев
Паулина Маринова Спасова
Радомир Иванов Русев
Сава Димитриев Протич
Светлин Славов Боранов
Светослав Костадинов Йоров
Силвия Иванова
Сияна Огнянова Иванова
Стела Андреева Райчева
Стефка Александрова Швунк
Стоян Иванов Ставрев
Сюзан Петкова Кирякова
Татяна Лозович
Теодора Красимирова Кръстева
Теодора Томова
Тодор Дончев Дончев
Хайнц-Вернер Швунк
Цветан Христов Христов
Цветанка Владимирова Захариева-Кънева
Цветослава Костадинова Костова
Цветина Сергеева Генева
Юлий Пламенов Личев