Полеви изпитания на ретривъри

Тук се говори за всичко свързано с Голдъните
Потребителски аватар
goldenadmin
Site Admin
Мнения:42
Регистриран:пон окт 24, 2005 3:48 pm
Полеви изпитания на ретривъри

Мнение от goldenadmin » пон дек 26, 2005 6:10 pm

Правила за полеви изпитания на ретривъри по претърсване и подаване на пернат дивеч.

1. Претърсването и подаването на убит дивеч по команда се явява
основна и много важна за породата и ловните функций на ретривърите
заради което се е развъждала тази порода.На изпитанията за
претърсване и подаване на дивеч се отценява работата на
ретривърите в условия много близки до ловните.По команда на водача
кучето трябва бързо да намери падналата птица на сушата във водата
или в гората, да я донесе неповредена и да я подаде в ръцете на
водача и да чака следваща команда.

2. Изпитанията на ретривърите по претърсване и подаване на убит дивеч
се провеждат какво в ловен сезон така и когато сезона е
закрит.Изпитанията се провеждат по пернат дивеч който има ловно
или условно ловно значение.На изпитанията се отценяват следните
ловни качества: подаване, усещане, претърсване, настойчивост ,
водимос,послушание .

3. Подаването трябва да е енергично и уверено, кучето хваща птицата с
мек хват и я подава в ръцете на водача.Допуска се кучето да дава
птицата в краката на водача ако той преди това е предупредил
експерта за това.В зависимост от размера на дивече се допуска да
се хване през тялото , за основата на шията или крилата.Подаването
се отценява от цялата работа на кучето.

4. Усещанене(обоняние,слух,зрение)-способността кучето да намери
убитият дивеч с породен маниер ,използвайки направлението на
вятъра и въздушните потоци, миризмата на следата вида , и самият
дивеч,способността за види и запомни мястото на падането на
птицата ,правилно да се ориентира в местността и ловната
обстановка.Чуването се отценява от цялата съвкупност на работа на
кучето.

5. Претърсване- щателно и бързо претърсване на местноста при търсене
на дивеча както на сушата така и във водата.На изпитанията кучето
тръгва да претърсва само при команда на водача, и в оказаното от
него направление.Претърсващото куче е длъжно по най-краткият път
да стигне до мястото където е паднала птицата .Кучето трябва бързо
и старателно да претърсва месността , желателно е против вятъра
или в кръг, като не оставя място което е непретърсено.Трябва да се
възползва от въздушните течения , да отчита особенностите на
релефа и растителността в тези случай когато не е видяла или чула
къде е паднал дивеча. При претърсването във вода кучето трябва
добре да плува .Когато се намира на разтояние от водача кучето
трябва да е добре управляемо- по указания на водача ако е
необходима да сменя посоката на претърсването или да разширява
територията.

6. Настойчивост- енергично и безотказно да търси дивеча, умението да
намира птицата и да я донася, умело да преодолява препятствия на
сушата и във водата.Кучето е длъжно активно да търси убитият дивеч
в указаната от водача посока и да я подаде на водача.Да не
прекъсва търсенето самостоятелно, независимо какви са ловните
условия, докато не намери дивеча.

7. Водимос – достигане на най-голяма ефективност в работата, и
развитие на природните качества и умения и използвнето им в
лова.Действие на кучето в пълен контакт с водача.По време на лова
кучето трябва да се движи до крака на водача, в момента на изтрела
спокойно да (седи,лежи или стой) до водача или на оказаното място
и да очаква команда за подаване на дивеча.

8. Послушание- с желание, бързо и точно изпълнение на всичко команди
на водача, подадени със свирка, глас или жест.

9. На изпитанията работата на кучето се отценява по следната скала за максимални точки.
Подаване-25,Усещане-25,Претърсване-15
,Настойчивост-15,Водимост-10,Послушание-10 Общият бал е 100

10.Дипломата за ловните качества на ретривърите се присъжда при получаване на следните максимални точки.

Степен за диплом
1
2
3
Общ бал,не по малко
80
70
60
Подаване не по малко
20
18
16

Чуване не по малко
20
18
16
Водимост и Послушание (сумарно)
16
14
12

11.При явяването и отценката на ловните качества при ретривърите се предоставя възможнос за изпълнение на специфична задача по претърсване и подаване на убит дивеч с усложнени изисквания.Всички задачи се провеждат \"под изтрел\" и водещият е отговорен за числото халосни патрони.Тъй като всички задачи се провеждат с изтрел специално не се прави проверка за реакция на кучето при изтрел.
12.За получаване на диплом 3-та степен кучето е длъжно да направи три прости единични подавания на разтояние не помалко от 15 м. от водещият- подаване от суша, хвърлена птица която се вижда и от водача и от кучето след или между чучела(проверка за избирателност по мъртва птица , а не по какъвто и да е предмет), подаване от сушата на \"скрита\" птица-предварително сложена на определено място, така че нито кучето нито водача знаят къде се намира в този случай кучето трябва да работи по направление избрано от водача(проверка на кучето за управляемост при търсенето), водещият трябва да знае посоката където се намира \"скритата\" птица.Подаването на \"скрита\" птица може да се замени с подаване на птица която е сложена по рано(влечка) на не по малко от 15м.и не по рано от половин час преди изпитанието, в определеното място по земята се влачи убитата птица към водата и на около 20м. след края на следата се оставя или се заменя с друга по-неповредена.Подаване от вода или след вода на птица, хвърля се така че да се види от кучето и водача на разтояние не по-малко от 20м.
13.За получаване на диплом 2-ра степен кучето е нужно да изпълни също три подавания , да подаде общо не по-малко от 3-4 птици, като две от тях на разтояние не по малко от 50м. от водещият.\"двойно подаване\" когато в една задача кучето последователно подава две птици една след друга в интервал 10-15 сек. изтрела в различни направления, който могат да се изпълнят по избор на водещият .едното подаване да е от суша, другото от вода.Подаване след изтрел, на разтояние 30 или 50 м. водещоят се движи в зоната на изпитанието от една огнева позиция към друга и кучето върви до него се произвежда изтрел от асистент и се подхвърля птицата от асистента , след това по команда на водещият се ипзраща кучето да подаде птицата , желателно е при изтрелите кучето самостоятелно да остане на място.
14.При изпълнение на подаване на \"скрита\"птица или (влечка) при комплексно упражнение за диплома 2-ра степен , по усмотрение на експертите може да бъде оставено кучето на средна позиция(проверява се задръжката на кучето когато водача е отдалечен) водещият изпълнява изтрел от огневата позиция, кучето трябва да очаква команда като е отдалечено на не по-малко от 15м. зад някакво укритие.
15. За получаване на диплома 1-ва степен освен всички задачи който са включени в изискванията за 2-ра степен кучето трябва да направи \"двойно усложнено подаване\" и една задача \"тройно подаване\" трябва да подаде сумарно 5 птици. Общото число на подадените птици за куче с диплом 1-ва степен е 10.Двойното усложнено подаване се състой от подаване от вода или през вода на разтояние не по -малкоот 50м.от водещият
едната птица която се вижда , но при връщането на кучето към водещият на разтояние не по малко от 15м. има втори изтрел се хвърля втора птица така че да е максимално близко до връщащото се с птицата куче.Желателно е кучето без да изпуска птицата от уста да забележи къде е паднала другата птица и след като подаде 1-вата птица на водача по негова команда да подаде и втората.Тройното подаване може да е следното , тройно подаване на птици който се виждат.Три последователно изпълнени подавания на не по малко от 50 м. всяка .После три поредни изтрела с интервал от 10-15 сек. в различни направления- суша , вода или през вода, за да я подаде на водача кучето трябва двапати да преплува веднъж за да вземе птицата и веднъж за д я донесе на водача, водното препятствие трябва е с ширина 5-10м.Тройно подаване състоящо се с едно подаване от сушата на разтояние не по малко от 50м. от водещият който произвежда изтрела по време на движение и птицата се вижда от кучето , и две подавания на скрита птица от водата или през вода, на разтояние не по малко от 50м. след произведени два изтрела в различни посоки.Тройно подаване състоящо се от двойно усложнено подаване и едно подаване на скрита птица и подаване на влечка от сушата на разтояние не по малко от 50м..Тройно подаване състоящо се от три подавания на показана птица от сушата и от водата на разтояние 60-70 м. от водещият, след три поредни изтрела от водещият в различни направления, друга комбинация е единични и двойно подаване.
16.Избора за тройно подаване се прави в рамките на конкретното изпитание по усмотрение на експертната комисия, така че да може максимално да се отцени кучето.Кучето трябва да подаде всички птици в тази последователност в която те падат, или в друга последователност оказана от експерта.За всички участващи кучета в изпитанията задачите трябва да са еднакви и предварително да са обявени на водачите.
17.За да се допусне кучето да покрие диплома от по висока степен трябва да е покрило условията за по ниска степен , и отценките трябва да са равни на минималните или да ги надвишават.
18. При изпълнение на задачите от комплекса за 1-ва и 2-ра степен обезтелно условие е изпитването на всяко куче да е последователно и да е по целият комплекс от задачи за претърсване и донасяне на птицата.Освен това трябва половината от работата да е на трудни места ,да преодолява препятствия и вода.
19. Изпитанията за всички подавания трябва да се изпълняват от кучето само по команда на водача.За изпълнението на единично подаване се установява контролно време , то започва да тече от момента когато водача подаде команда.Контролното време се установява от експертите в зависимост от времето и местността , но то не трябва да е повече от 10 мин. за едно подаване.
20.Водещият може да подава команди по какъвто и да е било начин(свиркане, глас,жест), не може да се използва никакво физическо въздействие, или показване на лакомство за да бъде изпълнена командата.
21. Водещият е длъжен да произвежда изтрелите от обичайната стрелкова позиция-прав и да се съблюдава всички изисквания за безопастност.Преди изпращането на кучето за подаване оръжието да е свалено и водещият да е на огневата позиция.
22. В случай на нарушение ,независимо какво при изпълнение на задача за претърсване или подаване на дивеч, работата на кучето не се зачита и трябва да се повтори
23. Кучето отпада от изпита в следните случай:
- при отказ да отиде да търси по команда или отказва да подаде дивеча в течение на 5 мин., или при превишаване на контролното време.При недостатъчно послушание което е нужно за да се проведът изпитанията, ако кучето поврежда дивеча., при отказ да отиде във водата , при страх от изтрел, при нееднократно пускане на птицата без команда
при несъобразяване и неизпълнение на водещият със експертите при повторно предупреждение, при грубо физическо въздействие в/у кучето.
24. Изпитания не се провеждат при температура по висока от +30 градуса или по ниска от 0 градуса, при проливен дъжд, при нарушена видимост.

Скала на отценките при изпитания на ретривъри по претърсване и подаване на пернат дивеч.

Подаване
Най-висок бал -25.Отценява се желанието, бързината на подаването на всички птици, при всички условия -суша, вода, труднодостъпни места, през водна преграда, от далечно разтояние(50м. и повече) от водещият, меката захапка, и по команда да се дава в ръката на водещият или да се оставя в краката му неповредена, правилно изпълнение на всички двойни и тройни подавания.
-20 точки за всички изпълнени подавания на разтояние от 30м. от каквото и да е било място , дивеча да се подава с желание , по пътя да не се оставя на земята , да се подаде в ръка без да е повредена птицата.
-18 точки за всички изпълнени подавания на разтояние от 20м. от каквото и да е било място , дивеча да се подава с желание , по пътя да не се оставя на земята , да се подаде в ръка , или подаването да е на разтояние 30-50 м. но да е оставена в краката без да е повредена птицата.
-17 точки за пълни три подавания на разтояние 15м. от водещият от каквото и да е било място , дивеча да се подава с желание по пътя да не се оставя на земята да се дава в ръката на водещият или да се оставя в краката му неповреден.
-16-17 точки за първите три подавания на разтояние 30м. от водещият от каквото и да е било място , дивеча да се подава с желание по пътя по пътя да е изпускан няколко пътти на земята , да е подавана повторна команда но птицата да е неповредена.
-14-16 точки за три подавания , намерената птица се всизма и се пренася на по малко от 3/4 разтояние от водещият , там се оставя на земята очаква водещият да тръгне хапе птицата и подава при повторна команда.
-11-13 точки за първите три подавания намира птицата взимая я от вода или трева но я дава неохотно на водещият след многократни команди, или лесно я подава но има много тека захапка и разкъсва птицата.
-7-10 точки за първите три подавания, взима птицата носия но не идва близко до водача играе с птицата , непрекъснато бяга с птицата от водача.Изплнява подаване от сушата но не изпълнява от вода или обратното
-3-6 точки за три подавания силно поврежда птицата или намира птицата но не я взима в уста , или ухранява птицата при опит да се вземе от водача.

Усещане
Най-високият бал е - 25 с този бал се отценява вярното и продължително усещане , умението да се използва вятъра и въздушните потоци, особенноста на местността и релефа разтителността , способността да следи водещият в момента на изтрела , да отбелязва полета на птицата и направлениято на изтрела, да зпомоня къде е паднала птицата, да отива в оказаното направление, и да отнема не повече от 5 мин.
22-24 точки, да следи действията на водача в момента на изтрела и да забелязва къде е паднала птицата, но да се предвижва неточно към мястото на падане, добре да използва вятъра , да чува птицата на 10-12м., да донася птицата на разтояние до 50м. за 6-7 мин.или на разтояние 70м. за 10 мин.
20-22 точки, лошо следене действията на водача в момента на изтрел, не забелязва падането на птицата , но по указано направление да работи точно, добре да ползва вятъра , да чува птицата на 8-10 м. и подаване на разтояние 50м за 7-8 мин.
18-19 точки, лошо следене действията на водача повреме на изтрел, не забелязва падането на птицата , по указана посока работи не точно, не достатъчно добре използва вятъра , водещият дава коригиращи команди, чува птицата на 5-8м. подаването на разтояние от 50м.за 9-10м., подаване на 30м. за 3-5 мин.
17 точки, лощо следене действията на водещият в момента на изтрела , не забелязва падането на птицата , по указано направление работи неточно, не достатъчно добре използва вятъра , от водещият се налагат коригиращи команди, чува птицата на 5-8м, при влечка работи като по следа , така ползва и въздушните течения, донасяне на птицата от 30м. за 5-7 мин.
16 точки, при търсене на падналата птица не веднага може да определи местоположението, лошо ползва вятъра (отива на едно и също място, мята се от едната на другата страна), налагат се коригиращи команди от водача и придвижване напред към мястото на птицата.
16 точки, при влечка предимство на работа по следа подаване на птицата от 30м. за 6-7 мин.
14-16 точки, при влечка бавна и неуверена работа , подаване на птицата от разтояние 30м. за 8-9 мин.
10-13 точки, греши и взима чучелото а на мъртвата птица , подаване на разтояние 30м за 10 мин.
Претърсване
Най-високият бал е -15 , с него се отценява самостоятелното усмислено и енергично претърсване , бърз галоб без пропуск на непретърсени места , при отиване към мястото на падналата птица се ползва най-краткият път или най-бързият и удобен, срещу вятъра или претърсване в кръг, внимателно претърсване на всички места където може да се намира птицата на разтояние от 70м. от водещият, кучето забавя ход само за уточняване на мястото на падане , в затруднени места , във вода плува бързо и енергично и внимателно преглежда местата покрити с вода и околоводното пространство.
13-14 точки, претърсването е бързо , енергично системно без да има пропуснати места на разтояние 50м. от водача , точно по указаната посока в коридори с ширина 20-30м.
11-12 точки, претърсването е бъзо ,енергично и системно, без пропуски , разтоянието е 30м. от водача , при претърсване на 30-50м. е енергично, но несистемно кучето оставя неголями участъци непретърсени или двапъти претърсва един и същи участък.
8-10 точки,претърсването е по-бавно с тежък галоп преминваш в тръс на разтояние 20-30м., неумело плуване , претърсването е със суетене , многократно претърсва едно и също място, и претърсването е излишно широко (повече от 30м. в страна), налагат се коригиращи команди от водача и придвижване напред 6-7 точки, претърсването е вяло , в небърз тръс или ходене в разтояние от 20м от водача , плува само в открита вода, или претърсването е бързо но несистемно с пропускане на голями участъци
2-5 точки,кучето тръгва да претърсва само след неколкократна подадена команда от водача с небърз тръст или ходене на разтояние 10-15м от водещият.
Настойчивост
Най-високият бал е 15. с него се отценява упоритата , настойчивата работа на кучето по претърсване на мъртвата птица през цялото време на изпитанието, в различни ловни условия , в това число трудно преходими местности, гъста гора , блатиста разтителност, или заляти от вода дървета и храсти, с желание за донасяна на втора и трета птица
13-14 точки, недълго задържане при препятствия , забавяне на хода но продължаване на работата без подаване на повторна команда и с желание търси втора и трета птица.
10-12 точки, не открива птицата, упитва се да се върне при водещият но при команда отново тръгва да работи, няма нужда водещият да отива напред.
8-10 точки, при претърсване избягва труднодостъпните места , или блатната разтителност, но не прекъсва претърсването, нужни са повторни команди или предвижването му напред разтоянието е 10-15м.
5-7 точки, в търсенето явно се избягват труднодостъпните места и се прекратява претърсването , опитва се да се върне към водещият и трябват нееднократно настойчиво повторение на командите или придвижване напред разтоянието е 20м.

Водимос
Най-високият бал е 10, с него се отценява самостоятелната бързата и точна работа на кучето на голямо разтояние и с пълен контакт с водача , минимално количество на подадени команди, при всички движения на водача през цялото трасе кучето се държи спокойно и е заело позиция до крака на водача, без повод и без повторна команда , на огнева позиция спокойно седи , лежи или стой в момента на изтрел .При изтрел с преместване спокойно остава на място , за претърсване на птицата тръгва само по команда , и бързо и охотно изпълнява всички команди на водача, променя посоката на претърсване , както и разширява заоната по негова команда , като проявява самостоятелност в подхода към птицата при труднодостъпни места, умело преудолява препятствия , правилно използва въздушните потоци, донесената птица с еднократна команда я дава в ръката на водещият или я оставя в краката му.
9 точки, доволно умела работа , но не следи направлението на изтрела ,неточно реагира на указаното направление.
8 точки, няма избирателно отношение, недостатъчен контакт с водача (при претърсване отива много далеч от указаното место) променя положението си при изтрел , не остава на място, иска да отиде до водещият , тръгва след случайно прелитаща птица , спира се сам и пак тръгва да търси мъртвата птица .При двойно сложно подаване взима втората птица като оставя първата.
6-7 точки, няма самостоятелност на работа , трябва подсказване претърсването не е разработено, безсистемно, лошо ползва вятъра тръгва след случайно излетяла птица , но по команда спира и започва претърсването на мъртвата птица , при влечка бърка следата, след изтрел тръгва на претърсва, но по команда прекъсва .
4-5 точки,вяла работа , неумело и с нежелание плуване , за да вземе падналата птица трябва значително предвижване напред от водача, нееднократни опити да тръгне да претърсва без команда.
2-3 точки, лошо управляемо в претърсването , лошо контролируемо, след изтрел тръгва без команда да претърсва , лае по време на изтрел и след него.

ПОСЛУШАНИЕ
Най-високият бал е 10 , с желание и бързо изпълнение на всички команди подадени от водача - глас, свирка или жест, на голямо разтояние позволяващо кучето да ги възприеме.
8-9 точки, недостатъчно бързо изпълнение на командите.
6-7 точки, по време на работа е нужно повторно подаване на команда.
5-6 точки,по време на работа лошо се изпълняват и повторно подадените команди
-отпада от изпитанието- кучето изобщо не реагира на командите на водача.

Организация и провеждане на изпитанията
1.Кучетата взимат участие в изпитанията след теглене на жребей, който се провежда публично преди изпитанията под ръководството на експертите.
2.Председателят и членовете на комисията инструктират в началото всички участници, или по отделно преди началото на работата.
3.За изпитанията дивеча може да е тукощо отстрелян или предварително замразен, като преди изпитанията е размразен до тем. на околната среда.Срока за съхранение на дивеча в прохладно място е не повече от 24ч.Преди началото на изпитанията експертите преглеждат дивеча за да се убедят в неговата пригодност за изпитанията.Непригодният дивеч трябва да се смени независимо колко пъти е бил използван.
4.За провеждане на изпитания за ретривъри за претърсване и подаване на мъртъв дивеч се избира ловно място което да изпълнява всички условия за изпитанията.Сушата да не е по-малка от 100-150м широка и 150-200м дълга с естествени препятствия, канавки , ями , гъста гора и трева , храсти наличие на водоем достатъчно дълбок и широк с водна разтителност, кучето за да изпълни условията за подаване от вода трябва да преплува 10м.Участъка трябва да е типичен за лов.За да се предотвърти привикването на кучетата към конкретно място , както и запомнянето на ориентирите не се препоръчва провеждането на повече от 5 изпитания на сезон.
5. На избраното място за провеждане на изпитанията експертите определят зоната на изпитания, вътре в която отбелязват \"контролна точка\", \"огнева позиция\" \"средна позиция\". При необходимост може да се ползва помощ от хора чийто кучета не участват в изпитанията.
6.В \"зоната за изпитания\" е забранено да има друг освен водача и изпитваното куче, експертите.Водачите който чакат реда си държът кучетата на повод за да се предотварти случайното им преминаване в зоната на изпитания.
7.\"Контролна точка\" - това е точката накрая на зоната за изпитания. Към контролната точка водача тръгва с кучето на повод , там сваля повода и нашийника получава указания от експертите , за маршрута , за условията за изпълнение на задачата , за необходимите патрони.Водещият тръгва от \"контролната точка\" след указания от експерта , кучето трябва да върви до кръка му към зоната на изпитанието и тогава се счита за начало на изпитанието , от този момент се отценява кучето.След приключване на изпитанието водещият и кучето до крака му се връщат в контролната точка където предават на експертите всичкият дивеч , оръжието и гилзите.Хваща кучето на повод и получава отценките от експертите и отива там където се събират участниците.
8.\"Огнева позиция\" -място в зоната на изпита от където водача поизвежда изтрели по подхвърлените патици или в указаната посока от експерта.Разтоянието от \"контролната точка \" и първата огнева позиция е не по-малко от 10-15м.В момента на изтрела кучето трябва да се намира до водача като е легнало седнало или право.От огневата позиция се измерва разтоянието за претърсване и донасяне на дивеча.
9.\"Междинна позиция\" място в зоната на изпитанията където водача поставя кучето при подготовка и изпълнение на \"скрито подаване\" или влечка който са включени в комплекса за 1-ва и 2-ра степен диплом.Кучето трябва да има добра задръжка и спокойно да остане на указаното място, да не тръгва след водещият дори когато се произвежда изтрел.
10.Своевременното подхвърляне или поставяне на дивеча на определените места трябва да се прави от асистентите на експертите, който трябва да са обучени предврително.Може да са собственици на кучета който в момента не участват на изпитанията.Асистентите трябва да съблюдават правилата да слушат експертите и по никакъв начин да не пречат или помагат на работата на кучето.При необходимост експертите обясняват как ще протече задачата.Преди началото на изпитанията получават пълен инструктаж от експертите.Асистентите трябва да имат необходимото количесто убити животни, който се съхраняват в чисти пластмасови кутий, или контейнери, като преди това трябва да са поставени в чисти найлонови пликове.

Правила за полеви изпитания на ретривъри по кървава следа
1.Такива изпитания могат да се провеждат само от експерт кинолог, имащи съответната клалификация
2.В изпитанията и състезанията могат да вземат участие всички групи кучета
3.Изпитания и състезания на кучета по кървава следа се провеждат в гора само по пръст.
4.В изпитанията могат да участват кучета който са над една година, в състезания кучета който имат полева диплома за този вид работа
5.Полевите изпитания се поровеждат по кървава следа с 2-3 часова давност, състезанията по следа 10-12 часова давност.
6.На полевите изпитания по една кървава следа се изпитват не повече от 5 кучета .На състезание за всяко куче се полага нова следа.
7.На полевите изпитания времето за работа на едно куче се определя от експертите.На състезание времето за едно куче е не повече от 30 мин.
8.Ако кучето в течение на 2 мин. не прояви интерес към следата и не тръгне по нея се изключва от изпитанието.Кучето се изключва ако на края на следата рие , дъвче мъртвото животно, или взима животното и побягва на голямо разтояние.
9.Кучето може да се пусне свободно или да се води на повод .Ако кучето се води на повод и при добра работа то получава диплом за не повече от 2-ра степен.
10.Диплома се дава при оплучаване на следните минимуми

диплома-степен
общ бал
за усещане
за търсене
за доклад
I
80
22
24
18
II
70
19
21
16
III
60
16
18
14

При работа на повод когато няма доклад минималният бал за диплом II степен -50 за III-та степен -40 точки.

Ориентировачна скала за отценките и примерни случай при изпитания по кървава следа

Работна характеристика
бал
Усещане

Кучето уверено и бързо използвайки нужното усещане по следа намира убитият дивеч
25
Кучето уверено използвайки усещане ходи по следа ,но се задържа малко на завойте
22
Кучето по следа ходи уверено , но от време на време използва усещането.
19
Кучето по следа ходи уверено , от време на време ползва усещането , поради това прави отклонения , но самостоятелно се коригира.
16
Кучето ходи неуверено по следа , дълго души и губи следата при завой
13
Претърсване

а) Маниер на претърсване:
Претърсването е с небърза крачка и отпусната глава, кучето не натяга повода
Ходи с бърза карачка която преминава в тръс
Предвижването е в тръс , когато е на повод натяга повода
Ходи в тръст направо се души на повода , повода се закачва по дърветата

10

8

6

4
б)Последователност:
Кучето претърсвайки точно изпълнява всички завой следйки кръвната следа
Кучето върви редом със кървавата следа при завойте прави кръгове
Кучето на завойте прави кръгове , но след няколко кръга тръгва по следата
Кучето на завойте прави кръгове и хваща обратната следа.

10

8

6

4
б) Настойчивост
Кучето не се отвлича от други миризми и предмети и уверено върви към мъртвият дивеч.
Кучето не се задържа много при други миризми , и настойчиво търси загубената следа при завойте.
Губи следата но я търси настойчиво, души други предмети.
Кучето се интересува от други миризми

10

8


6

4
Доклад
Пуснатото по кървава следа куче в рамките на 10 мин. се връща при водача и докладва с указания от него способ или след изтичането на 5 мин оповестява за намереното животно с непрекъснат лай до идването на водача.
Връща се и съобщава на водача в течение на 12-15 минути или в течение на 7-10 минути оповестява чрез непрекъснато лаене
Връща се и съобщава на водача в течение на 20 минути или в течение на 10 минути оповестява чрез непрекъснато лаене
Оповестява чрез прекъсващ лай2018

16

14
Отношение към мъртвият дивеч:
Кучето хваща намереният дивеч за гърлото и се опитва да го апортира, или изобщо не го пипа.
Хваща го правилно но се опитва да го доубие.
Внимателно го хваща за гърба или крайниците
Хваща го за тялото
Хваща го за тялото но се опитва да го доубие
Не се интересува от намереният дивеч.
Страхува се от намереният дивеч но не бяга
Страхува се от изтрела, или бяга от намереният дивеч15

13

11
9
7
4

2

0

Послушание
Кучето с желание изпълнява командите на водача
Командите се изпълняват но без повод не ходи до водача
Командите се изпълняват неохотно, трябва повторение на командите, но с желание идва
Няма желание за идване
Не показва зъбите на експерта.


10

8

6
4
2

Потребителски аватар
Peter_Topsi
Site Admin
Мнения:803
Регистриран:ср ное 09, 2005 10:40 pm
Местоположение:Sofia

Мнение от Peter_Topsi » вт апр 18, 2006 12:19 pm


Потребителски аватар
ralitza
Потребител
Мнения:5
Регистриран:нед фев 24, 2008 4:46 pm
Контакти:

Мнение от ralitza » пон фев 25, 2008 3:09 pm

Goldenadmin много идея ми дават Вашите изпитания. :)

Заключена