Покана за свикване на общо събрание на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност

„БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК)

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) на основание чл. 43 и сл. от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Ви кани на редовно годишно общо събрание. Събранието ще се проведе на 15.06.2024г. в 16:00 ч. в онлайн платформата ZOOM, при следния Дневен ред:

  1. Отчет на дейността за 2023 г.,
  2. Промени в Устава
  3. Запознаване с решения на УС на БГРК от 20.04.2024г.
  4. Прием на нови членове.
  5. Други

При липса на кворум, на основание чл. 48 от Устава на сдружението, събранието да се проведе същия ден в 17:00 ч., на същия адрес в ZOOM и при същия дневен ред.

OT: УС на БГРК

Последни кучила

XX-та Специализирана изложба на БГРК

Уважаеми приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на XX-та Специализиранa изложба на БГРК за 2022 година.

  1. Дата на провеждане на XX -та Специализирана изложба – 08-10-2022 г.
  2. Място за провеждане – Амфитеатър Sofia Ring Mall, гр. София.
  3. Съдия – Antonio López Noguera – развъдник Ria Vela- Испания
  4. Спонсор – Royal Canin

Такса за участие може да бъде платена само по банков път към сметката на БГРК –

Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG49FINV91501215882701
BIC:FINVBGSF

Като основание за плащане: Такса участие в изложба и броя на кучетата, за които плащате.

Ако не сте си заплатили членският внос за 2022 г., то следва да платите и него по банков път преди последния срок за записване и плащане за участие в изложбата.

Такса участие за членове на клуба за първо куче на един собственик – 35 лв., за второ куче и за всяко следващо – 30 лв. Класове – бебе, подрастващо и ветеран – 30 лв. Такса участие за участници, които не са членове на БГРК – 55 лв. за първо куче на един собственик и 50 лв. за всяко следващо. Класове – бебе, подрастващо и ветеран на участници, които не са членове на клуба – 50 лв.

Срок за записване в каталога и плащане – 02-10-2022

Електронна форма за записванеhttps://forms.gle/Pep6bNf6hrFhzPTD9

Телефони за информация:

+359889001409 (Стефка Швунк)
+359888823629 (Веселина Каракехайова)

Класовете за участие са следните:

1. Бебе – до 6 месеца
2. Подрастващи – 6-9 месеца
3. Млади – 9-18 месеца
4. Междинен – 15-24 месеца
5. Открит – над 15 месеца, без значение от спечелените титли и оценки
6. Работен – над 15 месеца, притежаващи работен сертификат
7. Шампиони – над 15 месеца, нужен е сертификат за национален или интер-шампион
8. Ветерани – над 8 годишна възраст


Ще се проведат и следните конкурси*:

1. За най-добра двойка – мъжко и женско куче на един собственик
2. За развъдна група – минимум 3 кучета, без значение от пола, произведени от един човек (носещи едно и също име на развъдник), дори и да не са негова собственост
3. За група на потомците – мъжко или женско куче със минимум 5 от неговите/нейните потомци (първо поколение – синове и дъщери)
4. Дете водач на куче – за деца до 13 години
5. Млад водач и куче – за деца между 13 и 18 години

*Всички кучета, които участват в конкурсите, трябва да бъдат записани за участие и в индивидуалното класиране. Необходимо е при явяването преди началото на изложбата, да носите със себе си копие от родословието на кучето, ветеринарен паспорт с нанесени ваксинации и копие от работни/шампионски сертификати. При липса на работен или шампионски сертификат, кучетата записани в тези класове се записват в клас Открит.

С Уважение,

УС към БГРК